อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / เครื่องล้างลำไส้ / ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค

ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค


ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค
 • สอบถามตอนนี้!

  ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค

   

  The Descriptions of Natural Therapy Colonic Machine:

  Natural Therapy Colonic Machine, also known as colon cleansing or colonic irrigation, is often practiced as a form of alternative medicine. The claimed purpose of the procedure is to remove toxin, lose weight, prevent diseases, relieve constipation, promote general health and well-being.
  It is known that such procedure commonly involved the use of “Colonet Colonic Machine” , which are medical devices originally intended for bowel preparation before radiological or endoscopic procedures.
  The client generally lies down on the hydrotherapy bed and the filtered constant temperature water is pumped through the rectum via a tube. Fluids and waste are expelled through another tube. A large volume of fluid, up to 60 litres would be introduced into the colon via the rectum. The procedure may be repeated several times.

  The Features of Natural Therapy Colonic Machine:

  1. With drawer and cabinet
  2. Dependable and safe operation
  3. Completely closed system
  4. Built in disinfecting system
  5. Water pressure regulator
  6. Water Lines with connections

  7. Pressure and temperature controlled with safety features

  8. Accurate, adjustable temperature control and shut down valve

  The magical effect of intestinal hydrotherapy:

  ?Improve constipation, acne, abdominal distention, diarrhea

  ?Improve headache, insomnia, halitosis and body odor

  ?Improve uric acid too high

  ?Improving physical abdominal obesity

  ?Improvement of triglyceride in blood and poor peripheral blood circulation.

  ?Improve dark spots and rough skin

  ?Strengthening liver and kidney function

  ?Avoid improper medication and avoid blind health care.

  Feature:

  ?Not oral,no enema

  ?Not ignorant, not stinking

  ?No dependence

  ?Does not destroy the flora and mucous membranes

  ?The row is thorough, the row is comfortable

  ?No side effects

  ?Privacy and honorability

  ?Health and wellness programs meet the national “Healthy China 2030” planning outline

   

   

  ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค

   

   

  The History of Colonic Machine

  The colonic machine, also known as a colon hydrotherapy machine, is a device that has been used for centuries in various forms. The concept of colonic irrigation originated in ancient Egyptian times, where irrigation was performed for health and spiritual purposes. As time progressed, the methods for colon irrigation evolved to what we know today as the colonic machine.

   

   

  How Colonic Machine Works

  A colonic machine works by flushing warm, filtered water into the colon through a tube inserted through the rectum. The water flow helps to soften and remove any fecal matter, toxins, and other debris that can accumulate within the colon. The waste material is then eliminated through the same tube, leaving the colon refreshed and clean.

   

  The Advantages of Colonic Machine

  • 1. การย่อยอาหารดีขึ้น: Colonic machine helps to improve the overall digestive function by removing waste and toxins from the colon.
  • 2. Boosts Immune System: A clean colon helps to improve the immune system as the body can absorb more essential nutrients to support the immune system function.
  • 3. ลดน้ำหนัก: Colonic machine can help with weight loss by removing excess waste and toxins from the body.
  • 4. Relief from Constipation: Colonic machine can relieve constipation by promoting bowel movements and eliminating waste from the colon.
  • 5. Reduces the Risk of Colon Cancer: Colonic machine can help reduce the risk of colon cancer by eliminating toxins that can cause damage to the colon walls over time.

  Steps Involved in Using a Colonic Machine

  • 1. A trained technician will guide you through the process and answer any questions you may have before starting the colonic session.
  • 2. You will be asked to lie down on a table and insert a small tube into your rectum.
  • 3. อบอุ่น, filtered water is then slowly pumped into your colon, while the technician massages your abdomen to help break up any fecal matter.
  • 4. You will then be asked to release the waste into the tube, which is then disposed of.
  • 5. The process will continue until the colon is completely cleaned, which usually takes between 45 minutes and an hour.

  ใครต้องการเครื่อง Colonic?

  Anyone can benefit from using a colonic machine, especially those who suffer from digestive issues such as constipation, ท้องอืด, และท้องเสีย. It is also suitable for people who have been on a poor diet, suffer from food intolerances, and want to improve their overall health.

   

  Applications of Colonic Machine

  • 1. ศูนย์สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: Colonic machine is commonly used in wellness centers that specialize in natural, holistic therapies.
  • 2. Medical Clinics: Some medical clinics offer colonic machine as a complementary therapy to improve digestive function and overall health.
  • 3. Fitness Centers: Colonic machine can be used in fitness centers as part of the detoxification program to support weight loss and overall well-being.
  • 4. Spas and Retreats: Colonic machine is also used in spas and retreats as part of the detoxification program to promote relaxation and rejuvenation.

  If you are interested in colonic machines or have any questions, please feel free to contact us via email, วอทส์แอพพ์, หรือฝากข้อความไว้, and we will get back to you as soon as possible.

   


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  เราคือผู้ผลิตอุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้,หากคุณมีคำถามใดๆ,ติดต่อเราได้โปรด


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  หากยื่นไม่สำเร็จ, โปรดรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์ของคุณและส่งใหม่อีกครั้ง.
  ที่ปรึกษาการขาย : นางลูซี่
  ที่ปรึกษาการขาย : นายมาร์ค
    สด:ลูซิเกา1520            


  รายการที่เกี่ยวข้อง