อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / เครื่องล้างลำไส้ / อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่: วิธีปฏิวัติการล้างพิษในร่างกายของคุณ

อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่: วิธีปฏิวัติการล้างพิษในร่างกายของคุณ


อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่: วิธีปฏิวัติการล้างพิษในร่างกายของคุณ
 • สอบถามตอนนี้!

  อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่

   

  560C is the latest model of Colon Hydrotherapy Device. It is open system. The machine has all functions of hydrotherapy, both for customer and operator.

   

  For customer, he just needs to lay on the machine bed and he can control machine start and stop. And he can see feces flushing away through screen in front of him.

  For operator, he just needs to operate machine through pressing touch screen.

   

  This machine is running totally automatically. After setting time on touch screen and press start, the operator no need to operate machine any more.

  Start and stop can be controlled by customer through side part buttons.

  Normally it is used in SPA center or wellness center.

   

  Working principle

  Firstly, water will be treated by filtering device, tap water will be mineralized and filtered in to micromolecule active water, which can add microelement into water that human body needs. After filtering, the mineral water will be heated into 37℃ with a heating device. Then the water will be infused into human’s colon with a attached hydrotherapy head. The water will attenuation and dissolve the waste in the colon. Meanwhile the water will stimulate the intestinal tract to wriggle and the waste mixture will be excreted out of body. Finally this can create ecological balance in the human body. The natural and ecological feature is a new type of treatment which consists of therapy, recovery and good health.

  Product advantages:

  Lubricate intestines and defecate:

  with mineral and warm water, it will increase the lubrication of intestinal. This will stimulate the intestinal tract to wriggle and produce defecation reflex. Use this machine within fixed period, it will remit defecation problem. Use this machine consistently, it will totally ensure normal function of colon.

  Detoxify and beautify:

  Clean and cleanse colon, which can excrete fermentative materials and harmful materials in faeces. This can keep colon healthy. And the symptom such as dry skin, stain, darkness and acne on face disappear naturally.

  Lose weight and keep thin

  This machine is able to adjust the environment of digestive system and is able to adjust metabolic disorders to balance. On the other hand, cleanse of large intestine can avoid small intestine assimilate material forcedly, which have obviously effect on waist and abdomen part lose weight.

  Purify blood

  This machine can clean the toxin in intestinal tract and it can improve the cleanness of Peripheral blood effectively. Base on blood circulation system, it can remove the toxin in blood gradually. So the treatment have positive effect on reduction of blood pressure, blood fat, blood acid, blood glucose.

  Boost immunity

  eliminate the toxin in human body and lower the burden of live effectively. Rely on the self balance system of human body, it can achieve the purpose of

  Delaying senility of the body and repairing unbalanced body. Finally it strengthens the body immunity, disease-resistant and initiative of body repair.

  อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่

  Product features:

  1.Automatic control. The patient is able to operate by himself. Don’t need others accompany. It has patient’s privacy kept properly.

  2. Operate through touch panel and there are 2 screens display. 1 for patient to watch operation and 1 for doctor for operation and print result.

  3. Colon catheter is disposable. Guarantee once use. Open new one and destroy after use face to face.

  4. the hydrotherapy bed is scientific researched and designed, which has excretion outlet. With this bed, patient is able to have relive the bowels freely. The bed is convenient, comfortable, no pain, not leaking, no smell.

  5. Low voltage operation. It has 2 layer water and the temperature and pressure is automatic controlled by computer. This can keep safe operation.

  6. There is medicine feed device, which is suitable give medicine to colon after cleanse colon.

   

  1. Concept of Colon hydrotherapy

  Colon hydrotherapy is also called colon cleanse or intestinal lavage, which can thoroughly clean colon, eliminate toxins in the body, improve constipation, correct diarrhea, adjust intestinal flora imbalance, and prevent bowel cancer. And it also has the effects of beauty, skin care, weight loss, and regulation of endocrine disorders.

  Colon hydrotherapy is popular used in American and European hospital, clinic and beauty club. It is becoming a popular beauty and detoxification method and is treated the hottest Physical and natural therapy for colon and body healthy.

  อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่

  2. The effect and function of colon hydrotherapy

  Europe popular SPA center use Colon Hydrotherapy Device for body detox

  2.1 Treatment on constipation

  Constipation is the most important suitable adaptation disease by colon hydrotherapy. Medical experts believe that constipation is the root of all diseases. Studies have shown that the incidence of colorectal cancer is positively correlated with constipation. Senile plaques and obesity are also associated with constipation. Besides the long-term effects of excrement on other organs in the large intestine, constipation itself also affects the physiological function of the large intestine.

  Through a certain course of colon hydrotherapy, it can entirely soften and thoroughly remove hard bound stool in large intestine. And it also can soften and remove induration layer on the surface of the intestinal mucosa. Then it will recover intestinal mucosa secretion and promote the colonic peristalsis. Finally it will restore normal bowel function and achieve thorough treatment.

   

  2.2 Cancer control and prevention

  Food residues in the large intestine are fermented and corrupt to produce some carcinogens. The meat people eat is not that easy to digest, so meat will stay long time in digestive tract. If contact time between the large intestine and carcinogenic substance last too long, the chances of large intestine canceration will increase. Colon hydrotherapy will remove impurities from the large intestine, so keep colon clean can prevent cancer.

   

  2.3 Body detox and skin beauty

  Metabolites and some harmful substances in the blood excreted will be excreted through skin and subcutaneous capillaries and glands. During the excretion, skin surface will get damaged. This will cause skin problems such as acne and stains. Colon hydrotherapy will increase the chances that harmful substances will be excreted from the intestines. Finally it is more healthy for skin after colon hydrotherapy.

   

  2.4 Keeping healthy

  Some of hazardous substance in blood will be detoxified through liver, which will consume liver detoxification enzyme system. This will affect on brain, then people will feel tired. Meanwhile this also have effects on immune system and the body’s metabolism.

   

  3. Application range

  Europe popular SPA center use Colon Hydrotherapy Device for body detox

  3.1 Hospital & clinic for medical use

  A: Gastroenterology department:

  Clean colon, chronic colitis, ulcerative colitis, Constipation, diarrhea, intestinal obstruction, bowel dysfunction, acute pancreatitis.

  B: General surgery department:

  Intestinal cleansing before abdominal surgery, Control of cross infection after abdominal surgery, Conservative treatment in the late stage of bowel cancer, Hemorrhoids, colitis.

  C: Traditional Chinese medicine department:

  D: Nephrology department:

   

  3.2 SPA center & Wellness center

  As the concept of colon hydrotherapy is quite popular in American and Europe, so there are many beauty clubs which provide colon hydrotherapy service.

  The concept of cleanse colon, remove toxin, keep healthy, keep fitting by colon hydrothearpy are well accepted by people in Europe and America.

   

  3.3.3 Home use

  This Colon Hydrotherapy Device can be used for personal at home easily.

  And in history there are many famous people like colon hydrotherapy very much.

  *Diana, the princess of England, she regularly clears her intestines.

  *Clinton, the former President of the United States, has a specialbowel roomin his home and employs three people to wash his intestines regularly.

  *Mariah Carey, one of Hollywood’s most popular stars, had previously been fattening and has been able to lose weight through a spa treatment.

  *Soong mei-ling, begin from a young age, every night before going to bed to intestinal spa defecation, decades, never stopped, and is now many people relish the healthy longevity.

  Nowadays people will buy colon hydrotherapy and use in their house, whom has constipation and colon disease.

  อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่

   

  ประวัติความเป็นมาของการชลประทานแบบโคโลนิก

  การชลประทานแบบโคโลนิก, หรือที่เรียกว่าวารีบำบัดในลำไส้, ได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลาหลายพันปีในวัฒนธรรมต่างๆ. ใช้ในอียิปต์โบราณ, กรีซ, และอินเดียเป็นวิธีชำระล้างสารพิษในร่างกาย.

   

   

  อุปกรณ์ชลประทาน Colonic ทำงานอย่างไร?

  อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้คือเครื่องจักรที่ใช้น้ำเพื่อชะล้างลำไส้. อุปกรณ์ประกอบด้วยเครื่องถ่างที่สอดเข้าไปในทวารหนัก, และท่อเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำและระบบกำจัดขยะ. อบอุ่น, น้ำกรองจะถูกนำเข้าสู่ลำไส้อย่างช้าๆ, แล้วกำจัดพร้อมกับอุจจาระหรือของเสียอื่นๆ.

   

   

  ประโยชน์ของการชลประทานแบบโคโลนิก:

  1. การล้างพิษ
  2. การย่อยและการดูดซึมสารอาหารดีขึ้น
  3. บรรเทาอาการท้องผูก
  4. บรรเทาอาการท้องอืดและมีแก๊ส
  5. ลดน้ำหนัก
  6. ลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้
  7. ปรับปรุงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน
  8. ผิวกระจ่างใสขึ้น
  9. ลดความเสี่ยงต่อการเป็นภูมิแพ้

   

  ขั้นตอนการทำสวนล้างลำไส้

  ขั้นตอนการบำบัดด้วยวารีบำบัดลำไส้มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. นอนบนโต๊ะในท่าที่สบาย
  2. ถ่างใส่เข้าไปในทวารหนัก
  3. น้ำจะถูกนำเข้าสู่ลำไส้ใหญ่
  4. จากนั้นน้ำและของเสียจะถูกกำจัดออกทางท่อ

   

   

   

  ใครบ้างที่ต้องการวารีบำบัดลำไส้ใหญ่?

   

  แนะนำให้ใช้วารีบำบัดลำไส้สำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูก, ท้องอืด, แก๊ส, และปัญหาทางเดินอาหารอื่น ๆ. นอกจากนี้ยังแนะนำสำหรับบุคคลที่มีประวัติเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วย, เนื่องจากสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดซ้ำได้.

  ควรมีการสอบเทียบและทดสอบอุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่บ่อยแค่ไหน?

  อุปกรณ์ระบบเปิดวารีบำบัดลำไส้ใหญ่

  อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่

  เครื่องโคโลนิค

  เครื่องวารีบำบัดลำไส้

   

  การประยุกต์ใช้วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ในอุตสาหกรรม

  วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อเป็นการล้างพิษ. นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ทางเลือกเพื่อเป็นการบำบัดเสริมสำหรับภาวะสุขภาพต่างๆ, รวมถึงอาการลำไส้แปรปรวน, โรคโครห์น, และอาการลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผล. หากคุณสนใจที่จะซื้ออุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้หรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของอุปกรณ์, โปรดติดต่อเราทางอีเมล, วอทส์แอพพ์, หรือฝากข้อความไว้.

  อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่

   


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  เราคือผู้ผลิตอุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้,หากคุณมีคำถามใดๆ,ติดต่อเราได้โปรด


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  หากยื่นไม่สำเร็จ, โปรดรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์ของคุณและส่งใหม่อีกครั้ง.
  ที่ปรึกษาการขาย : นางลูซี่
  ที่ปรึกษาการขาย : นายมาร์ค
    สด:ลูซิเกา1520            


  รายการที่เกี่ยวข้อง