อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / เครื่องล้างลำไส้ / เครื่องโคโลนิค

เครื่องโคโลนิค


เครื่องโคโลนิค
 • Enquiry Now!

  เครื่องโคโลนิค

  The History of Colonic Machines

  The use of colonic machines to cleanse the colon dates back to ancient times. The ancient Egyptians believed that all diseases originated from the colon, and therefore, they regularly performed enemas using hollow reeds. In the 20th century, the use of colonic machines became popular in Europe and the United States. วันนี้, colonic machines are widely used in health clinics and spas around the world.

  The Working Principle of Colonic Machines

  Colonic machines, also known as colon hydrotherapy machines, cleanse the colon by introducing warm water and flushing out waste and toxins. The treatment is carried out by a therapist who inserts a small tube through the rectum into the colon. The therapist controls the flow of water and adjusts the temperature and pressure according to the client’s needs. The process is painless and takes between 30 to 60 minutes.

  ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค

  1. Promotes digestive health

  2. Removes harmful toxins from the body

  3. Boosts energy levels

  4. Improves skin complexion

  5. Reduces bloating and constipation

  6. Boosts the immune system

  7. Relieves headaches and migraines

  8. Reduces the risk of colon cancer

  9. Helps with weight loss

  The Steps Involved in a Colonic Machine Treatment

  1. The client lies on their back or side on a treatment table.

  2. The therapist lubricates and gently inserts a small tube through the rectum into the colon.

  3. The therapist controls the flow of warm water into the colon, and the water flushes out waste and toxins.

  4. The therapist may massage the abdomen to help release trapped gas and fecal matter.

  5. The therapist removes the tube and the client expels the waste and water into the toilet.

  Who Needs Colonic Machine Therapy?

  Colonic machine therapy is suitable for anyone who wants to improve their digestive health, remove toxins from the body, and boost their overall well-being. It is particularly beneficial for individuals who suffer from constipation, bloating, or other digestive issues.

  The Application of Colonic Machines in Different Industries

  1. Health Clinicscolonic machines are commonly used in health clinics to promote digestive health and detoxification.

  2. Spascolonic machines are also used in spas as part of detoxification and wellness programs.

  3. Alternative Medicinecolonic machines are often used in alternative medicine practices to complement other healing modalities.

  4. Fitness Centerscolonic machines may be used in fitness centers to help with weight loss and improve overall wellness.

  If you are interested in learning more about colonic machines, please contact us via email, WhatsApp, or leave a message on our website. We are happy to answer any questions you may have and provide pricing and software information.  เราคือผู้ผลิตอุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้,หากคุณมีคำถามใดๆ,ติดต่อเราได้โปรด


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  หากยื่นไม่สำเร็จ, โปรดรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์ของคุณและส่งใหม่อีกครั้ง.
  Sale Cousultant : Mrs Lucy
  Sale Consultant : Mr Mark
    live:lucygao1520            


  Related Items

  เมตาตรอนฮันเตอร์ 8ดี เอ็นแอลเอส เมตาตรอน NLS 4025 3ดี เอ็นแอลเอส เครื่องวิเคราะห์แม่เหล็กควอนตัมเรโซแนนซ์ เครื่องวิเคราะห์ควอนตัมเรโซแนนซ์ กล้องส่องทางไกล Iridologyกล้อง iridologyกล้อง ระบบสังเกตผิวหนัง เครื่องวิเคราะห์ผิวหนัง เครื่องสุขภาพ น้ำยาทำความสะอาดไอออน ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ควอนตัม ไม้กอง เครื่องบำบัดไฟฟ้าแรงสูง เครื่องเอชทีพี capillaroscopy พับเล็บ แผนภูมิ Iridology ไอริสโคป iridologyกล้อง กล้อง iridology วิทยาภาพและความหมาย เครื่องวารีบำบัดลำไส้ใหญ่ เครื่องล้างลำไส้ เครื่องลำไส้ใหญ่ เครื่องลำไส้ เครื่องล้างลำไส้ เครื่องล้างลำไส้ เครื่องล้างลำไส้ เครื่องวารีบำบัด ขายเครื่องลำไส้วารีบำบัด ขายเครื่องเกี่ยวกับลำไส้ libbecolonicmachine เครื่องล้างลำไส้ เครื่องบำบัดลำไส้ เครื่องวารีบำบัด อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์ทำความสะอาดลำไส้ เครื่องวารีบำบัดลำไส้ เครื่องลำไส้ อุปกรณ์ libbecolonhydrotherapy อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัด เครื่องล้างลำไส้ เครื่องล้างลำไส้ โปเกม่อนการ์ดขายส่ง ขายส่งการ์ดโปเกมอน ผู้จำหน่ายหินอ่อน เครื่องวิเคราะห์ควอนตัมเรโซแนนซ์ เครื่องพีดีที รถขุดขนาดเล็ก