อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / เครื่องล้างลำไส้ / เครื่องโคโลนิค

เครื่องโคโลนิค


เครื่องโคโลนิค
 • สอบถามตอนนี้!

  เครื่องโคโลนิค เครื่องโคโลนิค เครื่องโคโลนิค เครื่องโคโลนิค

   

   

  ประวัติศาสตร์

   

  The colonic machine, also known as a colon therapy machine, has been used for colon cleansing since ancient times. The Egyptians, for example, used to perform enemas to stay healthy. ในศตวรรษที่ 19, European doctors used colon hydrotherapy as a treatment for various diseases. วันนี้, the colonic machine is widely used in spas, clinics, and alternative medicine practices all over the world.

  How It Works

   

  The colonic machine is a specialized device that uses water to flush out the colon. The process is painless and involves lying on a table while a small tube is inserted into the rectum. Water is then infused into the colon, which helps to loosen and remove any waste products that may be stuck in the colon. The water is then drained out of the colon, along with any waste products, leaving the colon clean and healthy.

  ข้อดี

  • Improves overall colon health
  • Helps to prevent colon cancer
  • Relieves constipation and bloating
  • Boosts the immune system

  Steps Involved

  • Consultation with a therapist
  • Preparation for the procedure
  • Lying on a table while the therapist inserts a tube into the rectum
  • Infusion of water into the colon
  • Massage of the abdomen to facilitate the process
  • Draining of the water and waste products
  • Post-procedure consultation and recommendations

  เครื่องโคโลนิค เครื่องโคโลนิค เครื่องโคโลนิค

  ใครต้องการมัน

  The colonic machine is recommended for people who suffer from constipation, ท้องอืด, or other digestive issues. It is also beneficial for those looking to improve their overall colon health and prevent colon cancer. People who follow unhealthy diets or have a sedentary lifestyle can also benefit from colon hydrotherapy.

  อุตสาหกรรมแอพพลิเคชั่น

  The colonic machine is widely used in spas, wellness centers, and alternative medicine practices. It is also used in hospitals and clinics as a treatment for various diseases, including chronic constipation, อาการลำไส้แปรปรวน, and ulcerative colitis. If you’re interested in learning more about the colonic machine, please contact us via email, WhatsApp, or leave a message on our website. We can provide you with more information about the benefits of the therapy, pricing, and software options.

  เครื่องล้างลำไส้ เครื่องล้างลำไส้


  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  เราคือผู้ผลิตอุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้,หากคุณมีคำถามใดๆ,ติดต่อเราได้โปรด


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  หากยื่นไม่สำเร็จ, โปรดรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์ของคุณและส่งใหม่อีกครั้ง.
  ที่ปรึกษาการขาย : นางลูซี่
  ที่ปรึกษาการขาย : นายมาร์ค
    สด:ลูซิเกา1520            


  รายการที่เกี่ยวข้อง