อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / เครื่องล้างลำไส้ / ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค

ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค


ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค
 • Enquiry Now!

  The history of Colonic Machine

  Colonic machine is not a new concept, it has been around for centuries. Ancient Egyptians practiced colon cleansing through enemas, also known ascleansing the pharaoh’s bowels.The idea of colon cleansing continued to be popularized throughout history. In the early 20th century, Dr. John Kellogg, the founder of Kellogg’s cereal, popularized colon cleansing in the United States. วันนี้, colonic machines are used widely throughout the world.

  How Colonic Machine Works

  Colonic machine works by removing waste and toxins from the colon. During a colon cleanse, a tube is inserted into the rectum and warm water is pumped into the colon. The water flushes out fecal matter, relieving constipation and removing toxins. This process is repeated multiple times until the colon is completely cleansed.

  ประโยชน์ของเครื่องโคโลนิค

  1. Removing Toxins: Colonic machine helps to remove toxins from the colon, which can improve overall health and reduce the risk of diseases.

  2. Relieving Constipation: Colonic machine can help relieve constipation, which can cause discomfort and pain.

  3. Boosting Energy: After a colon cleanse, many people report feeling more energetic and less fatigued.

  4. Improving Digestion: Colonic machine can improve digestion and help the body absorb nutrients more efficiently.

  The Steps Involved in Colonic Machine

  1. Consultation: Before the procedure, you will meet with a practitioner to discuss your health history and goals.

  2. Preparation: The practitioner will instruct you on how to prepare for the cleanse, including what foods to avoid.

  3. The Procedure: During the cleanse, a tube is inserted into your rectum and warm water is pumped into the colon. The procedure can last from 30 minutes to an hour.

  4. Aftercare: After the procedure, you will be instructed on how to rehydrate, what foods to eat, and how to maintain a healthy lifestyle.

  Who Needs Colonic Machine

  Colonic machine is suitable for anyone who wants to improve their overall health. It is especially beneficial for those who suffer from constipation, acne, and digestive issues. However, it is important to consult with a healthcare practitioner before undergoing the procedure.

  The Application of Colonic Machine in Different Industries

  1. Healthcare: Many healthcare providers offer colonic machine services to their patients as an alternative treatment for digestive issues.

  2. Spa and Wellness: Many spas and wellness centers offer colonic machine services to their clients to promote overall health and well-being.

  3. Athletic Performance: Many athletes use colonic machine as a way to improve their performance and reduce recovery time.

  In Conclusion

  Colonic machine can improve overall health and wellness by removing toxins, relieving constipation, boosting energy, and improving digestion. It is suitable for anyone who wants to improve their health, but it is important to consult with a healthcare practitioner before undergoing the procedure.  เราคือผู้ผลิตอุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้,หากคุณมีคำถามใดๆ,ติดต่อเราได้โปรด


  *
  *
  *
  * + * = ?
  Please enter the answer to the sum & Click Submit to verify your registration.

  หากยื่นไม่สำเร็จ, โปรดรีเฟรชหน้าเบราว์เซอร์ของคุณและส่งใหม่อีกครั้ง.
  Sale Cousultant : Mrs Lucy
  Sale Consultant : Mr Mark
    live:lucygao1520            


  Related Items

  เมตาตรอนฮันเตอร์ 8ดี เอ็นแอลเอส เมตาตรอน NLS 4025 3ดี เอ็นแอลเอส เครื่องวิเคราะห์แม่เหล็กควอนตัมเรโซแนนซ์ เครื่องวิเคราะห์ควอนตัมเรโซแนนซ์ กล้องส่องทางไกล Iridologyกล้อง iridologyกล้อง ระบบสังเกตผิวหนัง เครื่องวิเคราะห์ผิวหนัง เครื่องสุขภาพ น้ำยาทำความสะอาดไอออน ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ควอนตัม ไม้กอง เครื่องบำบัดไฟฟ้าแรงสูง เครื่องเอชทีพี capillaroscopy พับเล็บ แผนภูมิ Iridology ไอริสโคป iridologyกล้อง กล้อง iridology วิทยาภาพและความหมาย เครื่องวารีบำบัดลำไส้ใหญ่ เครื่องล้างลำไส้ เครื่องลำไส้ใหญ่ เครื่องลำไส้ เครื่องล้างลำไส้ เครื่องล้างลำไส้ เครื่องล้างลำไส้ เครื่องวารีบำบัด ขายเครื่องลำไส้วารีบำบัด ขายเครื่องเกี่ยวกับลำไส้ libbecolonicmachine เครื่องล้างลำไส้ เครื่องบำบัดลำไส้ เครื่องวารีบำบัด อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์ทำความสะอาดลำไส้ เครื่องวารีบำบัดลำไส้ เครื่องลำไส้ อุปกรณ์ libbecolonhydrotherapy อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่ อุปกรณ์วารีบำบัด เครื่องล้างลำไส้ เครื่องล้างลำไส้ โปเกม่อนการ์ดขายส่ง ขายส่งการ์ดโปเกมอน ผู้จำหน่ายหินอ่อน เครื่องวิเคราะห์ควอนตัมเรโซแนนซ์ เครื่องพีดีที รถขุดขนาดเล็ก