ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / getting colonics colon hydrotherapy process colonic irrigation good or bad

getting colonics colon hydrotherapy process colonic irrigation good or bad


getting colonics,colon hydrotherapy process,colonic irrigation good or bad

 

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ