อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / บล็อก / How Is a Colon Cleanse Done?

How Is a Colon Cleanse Done?


เครื่องล้างลำไส้

A colon cleanse can be done in several ways, including using supplements, doing an enema, or getting a colonic. During a colonic, the therapist will insert a tube into the rectum and flush the colon with water.

ที่ปรึกษาการขาย : นางลูซี่
ที่ปรึกษาการขาย : นายมาร์ค
  สด:ลูซิเกา1520            


รายการที่เกี่ยวข้อง