อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / บล็อก / How Much is a Colonic Machine?

How Much is a Colonic Machine?


อุปกรณ์ระบบเปิดวารีบำบัดลำไส้ใหญ่

The cost of a colonic machine varies depending on the type and brand. On average, a professional-grade colonic machine may cost anywhere from $1,000 to $5,000 or more.

ที่ปรึกษาการขาย : นางลูซี่
ที่ปรึกษาการขาย : นายมาร์ค
  สด:ลูซิเกา1520            


รายการที่เกี่ยวข้อง