ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / MAIKONG Colonic ម៉ាស៊ីន 3 ពោះវៀនធំប្រចាំថ្ងៃ សម្អាតអ្វីដែលជាការព្យាបាលដោយប្រើទឹកពោះវៀនធំ

MAIKONG Colonic ម៉ាស៊ីន 3 ពោះវៀនធំប្រចាំថ្ងៃ សម្អាតអ្វីដែលជាការព្យាបាលដោយប្រើទឹកពោះវៀនធំ


MAIKONG Colonic ម៉ាស៊ីន,3 សម្អាតពោះវៀនប្រចាំថ្ងៃ,what is colon hydrotherapy treatment


 

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ