อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / บล็อก / What is a Colonic?

What is a Colonic?


  • A colonic, หรือที่เรียกว่าวารีบำบัดในลำไส้, is a procedure where water is flushed into the colon through a tube inserted into the rectum. The water helps to soften and remove waste and toxins from the colon. It can be done in a clinic or with a home hydrotherapy machine.
ที่ปรึกษาการขาย : นางลูซี่
ที่ปรึกษาการขาย : นายมาร์ค
  สด:ลูซิเกา1520            


รายการที่เกี่ยวข้อง