อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / บล็อก / What is Colon Cleansing?

What is Colon Cleansing?


อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่

Colon cleansing, หรือที่เรียกว่า Colon Hydrotherapy หรือการชลประทานในลำไส้, is a process that involves flushing out waste and toxins from the colon.

ที่ปรึกษาการขาย : นางลูซี่
ที่ปรึกษาการขาย : นายมาร์ค
  สด:ลูซิเกา1520            


รายการที่เกี่ยวข้อง