ឧបករណ៍កែឆ្នៃនៃពោះវៀនធំ
ផ្ទះ / ប្លុក / What is Colonic Cleansing?

What is Colonic Cleansing?


Colonic cleansing is a process of removing toxic waste from the colon through colon hydrotherapy. It helps relieve constipation, gas, ហើមពោះ, និងបញ្ហារំលាយអាហារផ្សេងទៀត។.

អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោកស្រី Lucy
ទីប្រឹក្សាផ្នែកលក់ : លោក Mark
  រស់នៅ:Lucygao 1520            


ធាតុដែលពាក់ព័ន្ធ