อุปกรณ์วารีบำบัดลำไส้ใหญ่มุม
บ้าน / บล็อก / What is Hydrocolon Therapy?

What is Hydrocolon Therapy?


Hydrocolon therapy, หรือที่เรียกว่า Colon Hydrotherapy หรือการชลประทานในลำไส้, is a medical procedure that involves flushing out the colon with water. It is designed to remove built-up waste and toxins from the colon, which can lead to a range of health problems if left untreated.

ที่ปรึกษาการขาย : นางลูซี่
ที่ปรึกษาการขาย : นายมาร์ค
  สด:ลูซิเกา1520            


รายการที่เกี่ยวข้อง